Family Fun Day

“Ia rā me tere tonu tātau ki te mahi i ā tātau mahi, ki te rau ake i ā tātau kai i mua i te tōnga o te rā. He aha i pēnei ai tātau? Māku e hopu te rā i mua i tōna maranga ake, māku tonu e tohutohu te rā, kia āta haere noa tōna ara whakawhiti i te rangi!” Ā, tere tonu tētahi o ngā tuākana rā ki te whakapae atu, i runga i tōna kore whakapono ka oti i a Māui tēnei mahi. “He mahi uaua kē tēnā ki te hopu i te rā, he nui ake i ngā manu kua mau i a koe!” “Ka rongo koe i tōna wera, i ōna mura, ka mate rā koe,” ka kī atu tētahi. “Te āhua nei kua pakapaka ōna whakaaro i te rā,” te kī a tētahi atu, me tā rātau kata anō.

I te wahangūtanga o te iwi, ka tīkina atu e Māui te kauae a tōna tipuna mai i tana tātau, me tana piupiu haere. “He maha ngā mea i kīia kāore e taea, ēngari i taea e au, te tiki i te ahi mai i a Mahuika, te hopu i te ika nui o te ao, te heke atu ki Rarohenga, me ētahi atu mahi hoki. Mā tēnei kauae tapu, i kohangia mai ki a au e Murirangawhenua, me ō koutou āwhina, ka taea noatia te whakaeke i te rā!” Whakaae katoa ana te iwi ki ngā mahi a Māui, ki ana mahi mīharo hoki, ka whakaaro ake rātau ki te āwhina i a ia.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes